top of page
490722114_edited.png

DISPLAY BOXES

รับทำกล่องอะคริลิค ในรูปแบบต่างๆ

BOX / TRAY: About
IMG_3465.jpg

POLISHING MACHINE

ขอบแผ่นอะคริลิคเงาสวยงาม
ด้วยเทคโนโลยีเครื่องขัดขอบอะคริลิค

BOX / TRAY: Work

ใบเสนอราคา คลิ๊ก!

"รับทำกล่องอะคริลิค ผลิตชิ้นงานตามแบบ งานอะคริลิค งานไม้ งานเหล็ก"

BOX / TRAY: ข้อความ

SHOWCASE DISPLAYS

Acrylic jewelry case_1.355.png
sdvv.jpg

CODE : HGCN

ขนาด 30 x 30 x 45 ซม. ราคา 3800.-

วัสดุ : แผ่นอะคริลิคใสหนา 5 มม.

คำอธิบาย :  ตู้โชว์สินค้า รูปแบบหกเหลี่ยม สามารถวางสินค้าได้ 3 ชั้น พร้อมกุญแจล๊อค  

ส่วนเสริม : สามารถตกแต่ง Logo ได้บริเวณที่ต้องการ (สอบถามฝ่ายขาย)

 • จำนวนขั้นต่ำ 1 ชิ้น

 • Pre Order ระยะเวลา 7 วัน

 • ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการจัดส่งสินค้า

CODE : SFRT

ขนาด 30 x 60 x 60 ซม. ราคา 6500.-

วัสดุ : แผ่นอะคริลิคใสหนา 5 มม.

คำอธิบาย :  ตู้โชว์สินค้า สำหรับโชว์สินค้า สามารถวางสินค้าได้ 3 ชั้น พร้อมกุญแจล๊อค  

ส่วนเสริม : สามารถตกแต่ง Logo ได้บริเวณที่ต้องการ (สอบถามฝ่ายขาย)

 • จำนวนขั้นต่ำ 1 ชิ้น

 • Pre Order ระยะเวลา 7 วัน

 • ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการจัดส่งสินค้า

sdvfv.jpg
FDGHFD_edited.png

CODE : EFS

ขนาด 40 x 25 x 60 ซม. ราคา 5500.-

วัสดุ : แผ่นอะคริลิคใสหนา 5 มม.

คำอธิบาย :  ตู้โชว์สินค้า รูปแบบสี่เหลี่ยมทรงสูง สามารถวางสินค้าได้ 3 ชั้น พร้อมกุญแจล๊อค  

ส่วนเสริม : สามารถตกแต่ง Logo ได้บริเวณที่ต้องการ (สอบถามฝ่ายขาย)

 • จำนวนขั้นต่ำ 1 ชิ้น

 • Pre Order ระยะเวลา 7 วัน

 • ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการจัดส่งสินค้า

CODE : SLTE

ขนาด 50 x 25 x 40 ซม. ราคา 5500.-

วัสดุ : แผ่นอะคริลิคใสหนา 5 มม.

คำอธิบาย :  ตู้โชว์สินค้า รูปแบบสี่เหลี่ยมแนวนอน สามารถวางสินค้าได้ 3 ชั้น พร้อมกุญแจล๊อค  

ส่วนเสริม : สามารถตกแต่ง Logo ได้บริเวณที่ต้องการ (สอบถามฝ่ายขาย)

 • จำนวนขั้นต่ำ 1 ชิ้น

 • Pre Order ระยะเวลา 7 วัน

 • ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการจัดส่งสินค้า

DSFDSFDF.png
SDFSDFDFSD.png

CODE : SCBO

ขนาด 60 x 60 x 150 ซม. ราคา 9500.-

วัสดุ : แผ่นอะคริลิคใสหนา 4 มม. ฐานไม้

คำอธิบาย :  กล่องครอบโมเดล รูปแบบมีฐานตั้งพื้น การวาง 2 ระดับ พร้อม กล่องอะคริลิคขนาด 15 x 30 ซม. จำนวน 2 กล่อง 

ส่วนเสริม : สามารถตกแต่ง Logo ที่บริเวณฐานไม้ทั้ง 2 ด้าน (สอบถามฝ่ายขาย)

 • จำนวนขั้นต่ำ 1 ชิ้น

 • Pre Order ระยะเวลา 7 วัน

 • ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการจัดส่งสินค้า

CODE : MDBO

ขนาด 40 x 40 x 150 ซม. ราคา 6500.-

วัสดุ : แผ่นอะคริลิคใสหนา 4 มม. ฐานไม้

คำอธิบาย :  กล่องครอบโมเดล รูปแบบมีฐานตั้งพื้น  กล่องอะคริลิคขนาด 35 x 35 x 35 ซม. จำนวน 1 กล่อง 

ส่วนเสริม : สามารถตกแต่ง Logo ที่บริเวณฐานไม้ทั้ง 2 ด้าน (สอบถามฝ่ายขาย)

 • จำนวนขั้นต่ำ 1 ชิ้น

 • Pre Order ระยะเวลา 7 วัน

 • ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการจัดส่งสินค้า

GFGF.png
GFDGS.png

CODE : MBSO

ขนาด 40 x 40 x 150 ซม. ราคา 6500.-

วัสดุ : แผ่นอะคริลิคใสหนา 4 มม. ฐานเหล็ก

คำอธิบาย :  กล่องครอบโมเดล รูปแบบมีฐานตั้งพื้น  กล่องอะคริลิคขนาด 35 x 35 x 35 ซม. จำนวน 1 กล่อง 

 • จำนวนขั้นต่ำ 1 ชิ้น

 • Pre Order ระยะเวลา 7 วัน

 • ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการจัดส่งสินค้า

CODE : MDBTL

ขนาด 40 x 40 x 150 ซม. ราคา 8500.-
ขนาด 40 x 80 x 150 ซม. ราคา 12500.-

วัสดุ : แผ่นอะคริลิคใสหนา 4 มม. ฐานไม้

คำอธิบาย :  กล่องครอบโมเดล รูปแบบมีฐานตั้งพื้น พร้อม Logo ติดไฟ LED พร้อม  กล่องอะคริลิคขนาด 35 x 35 x 35 ซม. (สำหรับขนาด 40 )จำนวน 1 กล่อง หรือ กล่องอะคริลิคขนาด 35 x 70 x 35 ซม. (สำหรับขนาด 80 )จำนวน 1 กล่อง

ส่วนเสริม : สามารถตกแต่ง Logo ที่บริเวณฐานไม้ทั้ง 2 ด้าน (สอบถามฝ่ายขาย)

 • จำนวนขั้นต่ำ 1 ชิ้น

 • Pre Order ระยะเวลา 7 วัน

 • ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการจัดส่งสินค้า

BOX / TRAY: In the News
Banner-2-01-01.jpg
BOX / TRAY: About Us

Bearbrick Box Acrylic

กล่องอะคริลิคสำหรับโชว์โมเดลทำให้สินค้ามีความพรีเมี่ยมมากขึ้นและยังป้องกันฝุ่นได้อีกด้วย ทางเราสามารถทำตามขนาดของลูกค้าที่ต้องการได้ นอกจากขนาดมาตรฐานตามที่กำหนดไว้

BOX / TRAY: ข้อความ
246561621_10209113592034840_8314771198159024164_n.jpg
246487166_10209113592794859_1639480486738041234_n.jpg
BOX / TRAY: Work

รูปแบบและขนาดสินค้า

Bearbrick box case 1000

Bearbrick 1000% hight 70 cm
Size box : W 40 x D 30 x H 80 cm


Code : BBC1000

รูปแบบสั่งทำตาม Order (สอบถามฝ่ายขาย)

Bearbrick box.jpg
Bearbrick box 400.jpg

Bearbrick box case 400

Bearbrick 400% hight 28 cm
Size box : W 20 x D 18 x H 33 cm


Code : BBC400

รูปแบบสั่งทำตาม Order (สอบถามฝ่ายขาย)

BOX / TRAY: Services

MODEL BOXES

กล่องครอบโมเดล

SDGGDG.png
-------------FJGHJ.png
,AFSF.png

CODE : MBG

กล่องครอบโมเดล สำหรับโช์สินค้า ฐานอะคริลิคมิลเลอร์ทอง 

รูปแบบงานสั่งทำตาม Order (สอบถามฝ่ายขาย)

CODE : MBB

กล่องครอบโมเดล สำหรับโช์สินค้า ฐานอะคริลิคสีดำ 

รูปแบบงานสั่งทำตาม Order (สอบถามฝ่ายขาย)

CODE : MBW

กล่องครอบโมเดล สำหรับโช์สินค้า ฐานอะคริลิคสีขาว

รูปแบบงานสั่งทำตาม Order (สอบถามฝ่ายขาย)

BOX / TRAY: Services

กล่องอะคริลิค

รูปแบบกล่องอะคริลิคต่างๆ

BOX / TRAY: In the News
Box.938.png

CODE : BDM

MIRROR BOX DISPLAYS

Material : Acrylic mirror

 • W20xL20xH20 cm ราคา 540.-

 • W25xL25xH25 cm ราคา 1,060.-

 • W30xL30xH30 cm ราคา 1,070.-

( ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม )

509241512_1.png

TROPHY

BOX / TRAY: About Us

TRAYS

ถาดอะคริลิคสำหรับวางสินค้า รูปแบบทันสมัย

Service Tray .png
sdgg.jpg
sfff.jpg
wef.jpg

CODE : STH

ขนาด 50 x 35 x 4 ซม.

ราคา : 300.-

วัสดุอะคิลิคใส 5 มม.

คำอธิบาย :  ถาดวางสินค้า สำหรับการเสริฟอาหาร รูปแบบทันสมัย

ส่วนเสริม : สามารถสั่งทำตามขนาดที่ต้องการ (สอบถามฝ่ายขาย)

 • จำนวนขั้นต่ำ 25 ชิ้น

 • Pre Order ระยะเวลา 10 วัน

 • ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการจัดส่งสินค้า

CODE : STR

ขนาด 40 x 30 x 4 ซม. 

ราคา 450.-

วัสดุอะคิลิคใส 5 มม.

คำอธิบาย :  ถาดวางสินค้า สำหรับการเสริฟอาหาร รูปแบบ สี่เหลี่ยม แผ่นข้างเจาะช่องสำหรับมือจับ

ส่วนเสริม : สามารถสั่งทำตามขนาดที่ต้องการ (สอบถามฝ่ายขาย)

 • จำนวนขั้นต่ำ 25 ชิ้น

 • Pre Order ระยะเวลา 10 วัน

 • ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการจัดส่งสินค้า

CODE : STRW

ขนาด 40 x 30 x 3 ซม.

ราคา : 420.-

วัสดุอะคิลิคใส 5 มม.

คำอธิบาย :  ถาดวางสินค้า สำหรับการเสริฟอาหาร รูปแบบทันสมัย มีการแบ่งช่องสำหรับวางของภายใน

ส่วนเสริม : สามารถสั่งทำตามขนาดที่ต้องการ (สอบถามฝ่ายขาย)

 • จำนวนขั้นต่ำ 25 ชิ้น

 • Pre Order ระยะเวลา 10 วัน

 • ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการจัดส่งสินค้า

CODE : STA

ขนาด 30 x 30 x 3.5 ซม. 

ราคา 370.-

วัสดุอะคิลิคใส 5 มม.

คำอธิบาย :  ถาดวางสินค้า สำหรับการเสริฟอาหาร รูปแบบทันสมัย เหมาะสำหรับใช้ในห้องพักโรงแรม

ส่วนเสริม : สามารถสั่งทำตามขนาดที่ต้องการ (สอบถามฝ่ายขาย)

 • จำนวนขั้นต่ำ 25 ชิ้น

 • Pre Order ระยะเวลา 10 วัน

 • ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการจัดส่งสินค้า

fsdfsd.jpg
sdggg.jpg
gfj.jpg
ASFS.jpgsf.jpg

CODE : STAP

ขนาด 35 x 30 x 5 ซม.

ราคา : 315.-

วัสดุอะคิลิคใส 5 มม.

คำอธิบาย :  ถาดวางของ สำหรับการจัดระเบียบภายในลิ้นชัก หรือใช้สำหรับวางสินค้าได้อเนกประสงค์ 

ส่วนเสริม : สามารถสั่งทำตามขนาดที่ต้องการ (สอบถามฝ่ายขาย)

 • จำนวนขั้นต่ำ 25 ชิ้น

 • Pre Order ระยะเวลา 10 วัน

 • ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการจัดส่งสินค้า

CODE : STT

ขนาด 42 x 27 x 3.5 ซม.

ราคา 385.-

วัสดุอะคิลิคใส 5 มม.

คำอธิบาย :  ถาดวางสินค้า รูปแบบทันสมัย มีการแบ่งช่องสำหรับวางของภายใน

ส่วนเสริม : สามารถสั่งทำตามขนาดที่ต้องการ (สอบถามฝ่ายขาย)

 • จำนวนขั้นต่ำ 25 ชิ้น

 • Pre Order ระยะเวลา 10 วัน

 • ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการจัดส่งสินค้า

CODE : STP

ขนาด 21 x 30 x 6 ซม.

ราคา : 250.-

วัสดุอะคิลิคใส 5 มม.

คำอธิบาย :  ถาดกระดาษ A4 สำหรับใช้ในสำนักงาน

ส่วนเสริม : สามารถสั่งทำตามขนาดที่ต้องการ (สอบถามฝ่ายขาย)

 • จำนวนขั้นต่ำ 25 ชิ้น

 • Pre Order ระยะเวลา 10 วัน

 • ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการจัดส่งสินค้า

CODE : STS

ขนาด 10 x 30 x 5 ซม.

ราคา : 120.-

ขนาด 15 x 30 x 5 ซม.

ราคา 180.-

วัสดุอะคิลิคใส 3 มม.

คำอธิบาย :  ถาดกระดาษ A4 สำหรับใช้ในสำนักงาน

ส่วนเสริม : สามารถสั่งทำตามขนาดที่ต้องการ (สอบถามฝ่ายขาย)

 • จำนวนขั้นต่ำ 25 ชิ้น

 • Pre Order ระยะเวลา 10 วัน

 • ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการจัดส่งสินค้า

BOX / TRAY: สินค้า

OUR PRODUCTION LINE

IMG_3424-1.jpg

Laser Machine

Cutting

IMG_3398.jpg

Production

QC Process

IMG_3462-1.jpg

Daimond Machine

Polishing

IMG_3458.jpg

UV Printing

Direct Printing

BOX / TRAY: สินค้า

"The beginning is the most important part of the work"

ORTHER PROJECTS

BOX / TRAY: คำคม
bottom of page