top of page

HOW TO ORDER / วิธีการสั่งซื้อ

1

เลือกรายการสินค้า

เลือกรายการสินค้าที่ต้องการ จดจำ CODE/รหัสสินค้า หากมีความต้องการสั่งผลิตชิ้นงานในแบบที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าจัดเตรียมรายละเอียด Spec ของงานเช่น แบบรูปภาพ ขนาด และจำนวนการสั่งผลิต เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเสนอราคา

2

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ ทางช่องทางขอใบเสนอราคา / Chat ข้อความทาง inbox หรือ โทรศัทพ์ติดต่อ Call Center 02 538 0845

3

รอรับใบเสนอราคา

กรณีลูกค้าต้องการขอใบเสนอราคา สามารถกรอกเอกสารรายละเอียดการขอใบเสนอราคา และโทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลของลูกค้าแล้วจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาน 1 วันทำการ

4

การชำระเงิน

กรณีงานสั่งผลิต เมื่อลูกค้ามีคำสั่งซื้อ เงื่อนไขการชำระเงินมัดจำสินค้า 50% และ  50% เมื่อเสร็จสิ้น บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆก่อนได้รับการชำระเงิน

5

ระยะเวลาการผลิต

กรณีสินค้ามีสต๊อก จะใช้เวลาในการจัดส่งประมาน 1-3 วันทำการ

กรณีงานสั่งผลิต ระยะเวลาการผลิต ขึ้นอยู่กับรูปแบบของชิ้นงาน จำนวนการสั่งซื้อ และคิวผลิตของโรงงาน ณ ขณะนั้น โดยปกติระยะเวลาจะอยู่ระหว่าง 1-3 สัปดาห์

6

การจัดส่งสินค้า

ก่อนการจัดส่งสินค้าทุกครั้ง จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งกำหนดการจัดส่ง กรณีลูกค้าอยู่นอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จะเป็นการจัดส่งผ่านทางบริษัทเอกชน  กรุณาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ขอใบเสนอราคา: Infographics

ขอใบเสนอราคา

กรุณาให้ข้อมูลสำหรับการออกเอกสาร

หมายเหตุ : กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทออกใบเสนอราคา กรุณากรอกรายละเอียดสำหรับการออกเอกสารให้ครบถ้วน ระบุรายละเอียดสินค้าที่ต้องการเช่น รหัสสินค้า , ขนาด , ความหนาของวัสดุ , จำนวน เมื่อทีมงานได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการออกเอกสารและส่งไฟล์เอกสารกลับไปยังอีเมล์ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลเอาไว้ หลังจากนั้นจะมีฝ่ายบริการลูกค้าติดต่อไปทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งผลการส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า

อัปโหลดไฟล์

ขอบคุณสำหรับการให้ข้อมูล กรุณารอการติดต่อทีมงานของเรา

ขอใบเสนอราคา: เสนอราคา

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและการรับประกันสินค้า

ขอใบเสนอราคา: รายการ
 • 1. ราคาสินค้าข้างต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

 • 2ฺ. ราคาสินค้าข้างต้น เป็นราคาหน้าโรงงาน ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า ค่าขนส่ง คือค่าบริการต่อรอบ มิได้เป็นค่าบริการเหมาจ่ายตลอดทุกรอบการส่ง

 • 3. สินค้าเป็นงานสั่งผลิต มีระยะเวลาการผลิตประมาณ 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ

 • 4. งานสั่งผลิตมี MOQ ขั้นต่ำการสั่งซื้อสินค้า 

 • 5. กำหนดการรับสินค้าที่ฝ่ายขายแจ้ง จะเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าอนุมัติการสั่งซื้อและได้รับชำระค่ามัดจำสินค้า 

 • 6. กระบวนการผลิต จะเริ่มก็ต่อเมื่อ

 • ุ6.1. บริษัทได้รับการอนุมัติใบสั่งซื้อ(PO) 

 • 6.2 บริษัทได้รับโอนชำระค่ามัดจำสินค้า 50%

 • 6.3 หลังจากได้รับอนุมัติตัวอย่าง (กรณีมีการขึ้นตัวอย่าง)

 • 7.เงื่อนไขกรณีขึ้นตัวอย่าง สินค้าสั่งผลิตที่เป็นรูปแบบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า 

       7.1 มีขั้นต่ำที่ 50 ชิ้น หรือมูลค่าเกิน 20,000.- 
       7.2 ราคาค่าขึ้นตัวอย่างจะไม่รวมอยู่ใน ราคาที่เสนอต่อชิ้น เพราะจะมีต้นทุนรวมค่าบริการถอดแบบ และค่าจัดส่งสินค้าตัวอย่าง
       7.3 บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆในกระบวนการผลิตก่อนได้รับการอนุมัติตัวอย่างจากลูกค้า

       7.4 ในการอนุมัติตัวอย่าง จะต้องมีลายเซ็นต์กำกับลงบนตัวชิ้นงานตัวอย่าง และถ้าบริษัทจะนำตัวอย่างที่ลูกค้าคอนเฟิร์ม กลับมาเป็นต้นแบบในการผลิตสินค้า

      7.5 กรณีเร่งด่วนที่ลูกค้ามีความต้องการจะอนุมัติตัวอย่างผ่านทางรูปถ่าย เพื่อความรวดเร็วในขั้นตอนก่อนการผลิต โดยไม่ได้อนุมัติจากตัวอย่างจริง ลูกค้าคือผู้รับความเสี่ยงในความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น สีไม่ตรงกับที่ต้องการ , ขนาดชิ้นงานไม่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ , ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ เป็นต้น

 • 8.เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  8.1 รับประกันงานสี 6 เดือน (ภายใน)
  8.2 กรณีมีปัญหาเรื่องคุณภาพ สินค้าไม่ตรงกับตัวอย่างที่ลูกค้าอนุมัติ กรุณาแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าภายในระยะเวลา7วัน หลังจากตรวจรับของ มิเช่นนั้นจะถือว่าลูกค้ายอมรับสินค้าอย่างสมบูรณ์แล้ว
  8.3 บริษัทรับประกันความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของกระบวนการผลิต เช่น มีส่วนประกอบหลุดจากการเชื่อมน้ำยาประสาน (ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ) , ปัญหาความแข็งแรงของชิ้นงานที่เกิดจากการผลิต ระยะเวลาการรับประกัน 30 วัน หลังจากลูกค้ารับสินค้า
  8.4 บริษัทมิได้รับประกันความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ เช่นสินค้าแตก การร้าว รอยขีดข่วน เป็นต้น
  9. กรณีความเสียหายจากการขนส่งสินค้า
  9.1 กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่เป็นเงื่อนไข ขนส่งโดยรถของบริษัท บริษัทจะประกันความเสียหายให้ตลอดทางการขนส่ง จนถึงมือผู้รับของ และจะสิ้นสุดการรับประกันความเสียหายก็ต่อเมื่อ ผู้รับของเซ็นต์เอกสารใบรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
  9.2 กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่เป็นเงื่อนไข ชำระค่าบริการเป็นรถขนส่งเอกชน(ภายนอก) เช่น kerry , flash , J&T เป็นต้น ทางบริษัทจะไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งโดยรถขนส่งเอกชนภายนอก (ราคาสินค้าเป็นราคาหน้าโรงงาน ลูกค้าเป็นผู้รับภาระการรับสินค้า) กรณีลูกค้าต้องการให้บริษัทประกันความเสียหายจากการขนส่ง กรุณาเลือกสั่งซื้อสินค้าในเงื่อนไข ขนส่งโดยรถบริษัทเท่านั้น

 • 10. หากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับ เงื่อนไขการสั่งซื้อและรับประกันสินค้า กรุณาฝ่ายบริการลูกค้าเบอร์ 02-5380844 กด 0

bottom of page